• Articles:
  • Leadership
  • Aspire
  • Innovate
  • Ins & Outs
  • Education
  • GRADUAN News

YBhg. Tan Sri Samsudin bin Osman

University College Bestari (UC Bestari) merupakan salah sebuah Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) pertama yang berusaha memartabatkan anak-anak Melayu miskin, golongan PPRT(Program Pembangunan Rakyat Miskin) dan anak yatim seluruh Malaysia yang berkemampuan dalam bidang akademik untuk mendapat peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Visi UC Bestari adalah untuk menjadi Institusi Pengajian Tinggi yang terulung di mata dunia. Misi UC Bestari ialah untuk Menyedia dan membentuk tenaga kerja mahir bagi melahirkan modal insan yang kompeten dan seimbang sesuai dengan keperluan industri. Objektif-objektif UC Bestari : Menyediakan kemudahan prasarana yang lengkap serta program-program pengajian yang komprehensif setara dengan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) bertaraf dunia. Menjadi sebuah IPT yang dapat melahirkan modal insan yang profesional dalam kalangan pelajar dari semua lapisan masyarakat melalui sistem pembelajaran anjal. Membentuk pelajar bersahsiah tinggi dan berkemahiran insaniah bagi melahirkan siswazah yang seimbang agar dapat menyumbangkan tenaga yang profesional kepada masyarakat, sekali gus ke arah pembangunan negara dalam dunia global. Menyokong hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan bertaraf antarabangsa melalui pengambilan pelajar asing.

Vice Chancellor

YBhg. Dato' Wan Ismail Bin Wan Yusoh. D.P.M.T.


Image Gallery


INSTITUTION INFORMATION

Contact Number

+609-6097100/102 - +6017-9030105

Fax No.

+609-6097109/107/106

Address

Kolej Teknologi Bestari
22120 Permaisuri
Terengganu
Malaysia